Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator


Historie Benátek

Benátky byly údajně založeny roku 421 našeho letopočtu. Tehdy malá vesnička historie Benátkyzačala vznikat na dřevěných pilotech zaražených do bahna. Římské kmeny byly tehdy donuceny obývat tyto k zemědělství nevhodné plochy Langobardskými nájezdníky. Tyto ostrovy poskytly dobré útočiště v bezpečí před tehdejšími barbary. Omezené zdroje půdy tak nutily Benátčany k jiným zdrojům obživy. Velmi důležitým se stal obchod s orientem, kterého dokázali obyvatelé využít k vybudování významného města. Postupem času začala moc Benátek sílit, sjednoceny byly pod vévodou (Dóžetem) a byla ustavena zemská vláda. V té době začal největší rozmach, město rozšiřovalo pomocí modřínových pilotů a Benátky postupně začaly dostávat dnešní ráz v podobě úzkých vodních kanálů.

Mezi devátým a jedenáctým stoletím stálo město na vrcholu svých sil. Bylo nejen významným Benátky historyobchodním partnerem, ale také vojenskou silou ve středomořských vodách. Až do roku 1203 byly Benátky součástí Byzantského impéria, IV. Křížová výprava však znamenala jejich definitivní odtržení. Benátští vojáci přepadli a dobyli Konstantinopol, mimo jiné s sebou přivezli velké množství cenných předmětů. Díky dobytí Konstantinopole, Benátky dosáhli na vytvoření velkého koloniálního impéria a rozšíření své vojenské síly. Tehdy již Benátská republika posunula své obchodní partnerství dále na západ, například na Britské ostrovy. V 15. století vznikla řada gotických staveb, především kostelů a chrámů. Sochařství, malba, divadelní hry, poezie, muzika a další umělecké formy byly symbolem Benátek té doby.

Věhlas Benátek však lákal okolní mocné státy, které se chtěly dostat na jejich místo. Silnou ranou bylo objevení Ameriky Kryštofem Kolombem. V důsledku objevení nových obchodních cest Portugalci a Nizozemci, začal věhlas a teoretický monopol Benátek upadat. Silným protivníkem se stalo také město Janov. I přesto si Benátky udržely samostatnost až do roku 1797, kdy Napoleon podepsal smlouvu z Capo di Formio, kterou přenechal Benátky Rakousku-Uhersku výměnou za Milano. V roce 1866 se město plebiscitem připojilo k Itálii.


Hotely v Benátkách

Odkazy


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy