Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator


Bienale Benátky

Neboli také Biennale di Venezia je velmi prestižní přehlídka současného výtvarného umění. Tato mimořádná výstava se koná každé dva roky. Historický první Bienale di Venezia se konalo v roce 1885. V současnosti se jedná nejen o přehlídku výtvarného umění, ale také o filmový festival, přehlídku architektury, hudby a divadla (konají se každoročně). Posledním doplňkem je Mezinárodní výstava současného tance, která byla do programu Bienále zařazena až v roce 1999. Jedním z hlavních cílů bylo informování veřejnosti o současných trendech a novinkách v umění. Později akce přerostla ve společenskou událost světového významu. Bienále se tedy začalo postupem času internacionalizovat, dnes má na přehlídce zastoupení také Česká republika. V některých zemích je považováno za tolik důležité, že odpovědnou roli přejímá parlament.

bienale benatky

Hotely v Benátkách

Odkazy


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy